• *

Nieuws

Keurmerk Relatiebemiddeling en het Singles Keurmerk

Een aantal relatiebureaus schermt met het hebben van een 'keurmerk relatiebemiddeling'. Wat houdt dat keurmerk precies in en wat heeft u eraan?

Keurmerken binnen de persoonlijke relatiebemiddeling kunt u zien als nep, aangezien de overheid noch consumentenorganisaties dergelijke 'keurmerken' ondersteunen, laat staan ooit hebben uitgevaardigd.

Door wie worden keurmerken relatiebemiddeling dan wel uitgevaardigd? Dat wordt door de branchevereniging gedaan. Maar aangezien het daarbij om commerciële samenwerkingsverbanden gaat (zie relatiebemiddeling en brancheverenigingen), zegt een keurmerk relatiebemiddeling eigenlijk niet meer dan dat het betreffende relatiebureau lid is van de branchevereniging. De kwaliteit en betrouwbaarheid die daarmee gesuggereerd worden zijn echter geenszins gegrond (zie ook betrouwbaar relatiebureau vinden). In plaats daarvan is het enige wat telt de overeenkomst die u met het relatiebureau aangaat.

Wat overigens voor het hebben van een 'keurmerk' geldt, geldt eveneens voor de toevoeging 'erkend', waar sommige relatiebureaus ook mee schermen. Erkend wil namelijk volgens het woordenboek gewoon zeggen 'officieel toegelaten tot'. Het is daarmee eigenlijk een chique manier om te zeggen dat het bureau is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en daarmee 'officieel toegelaten is' als bedrijf'. Aan de toevoeging 'erkend' heeft u dus eigenlijk niets.

De relatiebemiddeling heeft inderdaad een branchevereniging, die zichzelf de Branchevereniging Singles Keurmerk (BVSK) noemt. Het betreft hier de samenvoeging van twee oudere brancheverenigingen, namelijk de Algemene Vereniging van Relatiebureaus (AVR) en de Branchevereniging van Erkende Relatiebureaus (BER).

Ofschoon deze drie namen indrukwekkend genoeg genoemd mogen worden - er wordt gesproken over een 'singles keurmerk' en 'erkende' bureaus - betreft het hier toch een hoog 'wc-eend adviseert wc-eend' gehalte. Want ofschoon de BVSK dus met een eigen ‘keurmerk’ en geschillenregeling en dergelijke schermt (en daarmee feitelijk een bepaalde kwaliteitsgarantie suggereert), weigert de vereniging samen te werken met de Consumentenbond en/of Rijksoverheid, binnen de condities van die laatste twee partijen. Deze condities zijn op zich simpel en hebben te maken met onafhankelijkheid van leden van de geschillencommissies, transparantie, laagdrempeligheid enzovoort.

De consequentie van deze weigering is (uiteraard) dat de Rijksoverheid noch de Consumentenbond de vereniging erkent, laat staan ondersteunt. Hierdoor heeft u weinig tot niets aan de gevoerde ‘keurmerken’ en ‘geschillencommissies’. Zo is de weg naar zo’n geschillencommissie lang en traag en bovendien hoogdrempelig, omdat vertegenwoordigers van de Consumentenbond en/of de Rijksoverheid daarin geen zitting hebben.  

Net als zijn voorgangers dient de BVSK dan ook in plaats van als kwaliteitsgarantie te worden gezien als commercieel samenwerkingsverband van een aantal relatiebureaus (overigens is de overgrote meerderheid van de bestaande relatiebureaus géén lid van de vereniging, de daarbij aangesloten bureaus vormen dus samen een minderheid). Voor het nagaan van de betrouwbaarheid en kwaliteit van een bureau is het daarom zinvol naar andere criteria te kijken.

Bronvermelding: relatiebemiddeling.com

  • Contact
  • Disclaimer
  • Sitemap
  • Privacyverklaring